Loading...

All project content is available for reading, but you need to be a member of the project for Subversion checkout of source code, or to create/modify any information.
Login if you are a member. Apply here to request membership (open to all).

Ticket #366 (new question)

Opened 13 months ago

Forsinkelser når det legges til nye Relations.

Reported by: thomas.laengen@… Owned by: eivind@…
Priority: major Component: Relations
Keywords: Cc:

Description

Hei,
vi har en kunde som sliter med forsinkelser når de legger til nye relations på en side. Det kan ta oppmot 1-2 minutter før endringen er synlig i Epi. Har også lagt merke til at serveren går på nesten 100% cpu etter man har dratt inn ett element.

Vi er på versjon 4.17, hva slags endringer kommer med om vi oppdaterer til siste stabile 10.0.2?

Epi versjon CMS 9.12.2

Note: See HelpUser/Tickets for help on using tickets.